Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 16.09.2013
Дата публікації 16.09.2013 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Богородчанська райсільгоспхімія"
Юридична адреса* 77701, Івано-Франківська обл., Богородчанський район, смт. Богородчани, вул. Шевченка, 112
Керівник* Остап'юк Андрій Михайлович - Директор. Тел: 0347121899
E-mail* 05489017@pfg.if.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 16.09.2013 року, було прийнято рiшення про обрання Ковбас Любов Іванівну Ревізором Товариства, яка не володіє акціями товариства. Попередня посада – виконуючий обов'язки Ревізора ПрАТ «Богородчанська райсільгоспхімія». Посадова особа не надавала згоду на розмiщення її паспортних даних, тому в данiй iнформацiї паспортнi данi вiдсутнi. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Остап'юк Андрій Михайлович