Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 13.05.2013
Дата публікації 13.05.2013 10:04:56
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Богородчанська райсільгоспхімія"
Юридична адреса* 77701, Івано-Франківська обл., Богородчанський район, смт. Богородчани, вул. Шевченка, 112
Керівник* Остап'юк Андрій Михайлович - Директор. Тел: 0347121899
E-mail* 05489017@pfg.if.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рiшенням Наглядової ради Товариства від 08.05 2013 року, було прийнято рiшення призначити на посаду головного бухгалтера Ковбас Любов Іванівну, яка не володіє акціями товариства. Попередня посада – головний бухгалтер ПП «Нафтогазмеханізація». Посадова особа не надавала згоду на розмiщення її паспортних даних, тому в данiй iнформацiї паспортнi данi вiдсутнi. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Рiшенням Наглядової ради Товариства від 08.05 2013 року, було звільнено з посади Голови Правління – Терефенко Назарія Романовича, який володіє 4,56752 % та прийнято рiшення призначити на посаду Директора – Остап'юка Андрія Михайловича, який не володіє акціями. Попередня посада – механік ПП “Галнафтогазмонтаж”. Посадова особа не надавала згоду на розмiщення її паспортних даних, тому в данiй iнформацiї паспортнi данi вiдсутнi. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Остап'юк Андрій Михайлович