Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 06.05.2013
Дата публікації 06.05.2013 18:37:08
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Богородчанська райсільгоспхімія"
Юридична адреса* 77701, Івано-Франківська обл., Богородчанський район, смт. Богородчани, вул. Шевченка, 112
Керівник* Терефенко Назарій Романович - Голова правління. Тел: 0347121899
E-mail* 05489017@pfg.if.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 29.04.2013 року, було прийнято рiшення про звiльнення з посади ревiзора – Лозинську Любов Вікторівну, яка не володіла акціями. Посадова особа перебувала на посадi майже 3 роки. Посадова особа не надавала згоду на розмiщення її паспортних даних, тому в данiй iнформацiї паспортнi данi вiдсутнi.Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 29.04.2013 року, було прийнято рiшення про призначення тимчасово виконуючим обов'язки ревiзора Ковбас Любу Іванівну, яка не володіє акціями товариства. Посадову особу призначено до наступних загальних зборів акціонерів. Попередня посада – головний бухгалтер ПП «Нафтогазмеханізація». Посадова особа не надавала згоду на розмiщення її паспортних даних, тому в данiй iнформацiї паспортнi данi вiдсутнi. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Терефенко Назарій Романович